Armando in het woud6 copy copy kopie

Exposities in Museum Oud Amelisweerd

Sinds de eerste tentoonstelling ‘Armando in het Woud’ is ook de vormgeving van de wisselende exposities door Soda gedaan. In een afgewogen sobere stijl, de dialoog tussen monument en de getoonde kunst ondersteunend, is een familie van verschillende dragers ontwikkeld. 
dieren-12
8.  Mansion_MOA kitchen bel-etage_after
Armando in het woud17 kopie
Tekst is een belangrijk medium voor de kunstenaar Armando. Echter door de onmogelijkheid om deze teksten toe te passen wegens de historische wandbespanningen, ontstond de opgave om hiervoor een alternatief idioom te ontwikkelen. Samen met grafisch vormgever Vanessa van Dam zijn hiervoor verschillende varianten bedacht. Van gefreesde letters op tegelwand of vloer , tot op linnen aangebrachte teksten. 
kamer_15-8
Armando in het woud2
Het gebouw is de drager van de tekst waardoor er een heldere dialoog ontstaat tussen kunst en monument.