Soda denkt vanuit de context. Volgens de visie van het bureau is een ontwerp waardevol wanneer het een relatie tot stand brengt op verschillende niveaus. Verbinding en verankering zijn hierin sleutelwoorden.
Daarom is er bij iedere opdracht niet alleen aandacht voor de randvoorwaarden en functionele eisen, maar ook voor factoren die minder strak te definiëren en immaterieel zijn, zoals de geschiedenis van een locatie of de identiteit van een organisatie. Deze uiteenlopende invloeden worden samengebracht in heldere ontwerpen die door hun gelaagdheid inhoud geven en duurzaam zijn.

Daarbij is er een herkenbaar signature dat op alle niveaus zichtbaar is: van een gevoeligheid voor het juiste materiaalgebruik, tot de zorg waarmee een ontwerp wordt ingebed in de omgeving. Het handschrift wordt gekenmerkt door klare lijnen en door een sterk gevoel voor detail, ritme en proportie. Resultaat zijn doordachte ontwerpen met een frisse, nuchtere uitstraling.

Onze opdrachtgevers zijn instellingen, bedrijven en particulieren. Opdrachten komen in nauwe samenwerking tot stand. Projecten varieren van interieurvraagstukken en tentoonstellingen tot complexe opgaven zoals de definiëring van een nieuw museum in een rijksmonument of een analyse en ontwerp voor een herinrichting van een museum in een grootstedelijke omgeving.

Soda werkt in teamverband, afhankelijk van het project wordt er een team van bedrijven en professionals gevormd met de benodigde vaardigheden. Op deze manier kunnen wij het gehele traject doen van analyse, PVE vaststelling, ontwerp en directievoering en projectmanagement.