Oogpoli Velp

De begrippen ‘zien’, ‘kijken’, en ‘wachten’ zijn op uiteenlopende manieren aan elkaar gekoppeld en vertaald in het interieur. Hiervoor zijn kaders gebruikt als veraf/dichtbij, binnen/buiten, stilstand/beweging etcetera

De uitgangsbegrippen zijn ook verwerkt in de afbeeldingen van Thomas Elshuis. Samen met de banken van bamboe geven ze het idee dat men op een schip zit waar ruimte en tijd voorbijglijden. 

De lijnenpatronen in de vloer, die zijn afgeleid van illustraties van verschillende oogaandoeningen, geven richting aan de ruimte en leiden de bezoeker naar de balie en de verschillende afdelingen. 
De afbeeldingen in de ‘kijkkastjes’ aan de wand spelen met de waarneming van de kijker.