Archipuncturale 04, Ulft 2004
De Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland heeft onder de titel Archipuncturale 04 een expositie georganiseerd op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening in de Achterhoek. Nieuwe ideeen voor de inrichting van het agrarische platteland in de omgeving van de Oude IJssel met aandacht voor het culturele en industriële erfgoed, vormden het onderwerp van deze expositie. De SKCG heeft 15 architecten en kunstenaars uitgenodigd hun toekomstvisie op de herinrichting van deze streek te geven. Deze waren te zien in de voormalige DRUfabriek te Ulft.
Aan Soda is gevraagd deze expositie in te richten waarbij het persoonlijke erfgoed als startpunt is genomen. 

Bewoners uit de regio zijn via plaatselijke kranten uitgenodigd om afgedankt meubilair af te staan aan de expositie, waardoor deze actief werden betrokken bij de voorbereiding hiervan. Tafels en kasten zijn ingezet als basis voor het expositiemeubilair. De stoelen zijn tijdens het symposium gebruikt . De toegevoegde, gematteerde glasplaten vormen de ondergrond voor het expositiemateriaal en de letterlijke scheiding tussen het oude en het nieuwe; het meubilair blijft op de achtergrond herkenbaar als drager hiervan.