Entree & Museumwinkel 

Vanuit de nieuwe visie op het museum ontstond de behoefte om ook de indeling en routing opnieuw te definiëren. Door het verplaatsen van de hoofdingang naar de oorspronkelijke centrale plek in het monumentale gebouw ontstond er ruimte voor een volwaardig functionerende entree en museumwinkel. In de geschiedenis is het neo-rococo rijksmonument - door WOII maar ook door verschillende bestemmingsveranderingen en restauraties - veel van zijn karakteristieke ornamenten kwijtgeraakt. Deze zijn alleen nog terug te vinden op oude foto’s en kopieën van de bouwtekeningen. Voor de afwerking van de displays en de glazen wand zijn delen van de bouwtekeningen uit 1880 opgeblazen tot amorfe spookverschijningen. (zie ook MMKA museumcafe) Hetzelfde principe is toegepast bij de receptie van de personeelsingang.
credits  
>
fotografie/ Rein van der Zee
<

Museumcafé

Ontwerp van indeling en interieur voor het museumcafé. Er was behoefte aan een flexibele plek die in verschillende segmenten te verdelen is, waardoor afzonderlijke ontvangst van groepen mogelijk werd, ook buiten de openingstijden van het museum. Daarnaast moesten keuken en wc's meer ruimte krijgen.
Vanuit de nieuwe visie op het museum - waarbij het niet alleen als statische tentoonstellingsplek functioneert maar als dynamisch platform voor kunst en cultuur - ontstond de behoefte om ook de indeling en routing opnieuw te definiëren. Door het verplaatsen van de hoofdingang naar de oorspronkelijke centrale plek in het monumentale gebouw ontstond er in de door Henket ontworpen aanbouw ruimte voor de nieuwe functies. Bepalend voor het interieur was de structuur van de aanbouw, die zichtbaar en intact moest blijven, en de prominente schoonheid van het uitzicht. In de materiaalkeuze is rekening gehouden met het tijdelijke karakter van de architectuur. In het gebouw is een compact, centraal volume geplaatst waarin keuken, wc’s en garderobe zijn ondergebracht. De buitenzijde van dit volume wordt gebruikt als drager van wisselende kunstuitingen, waar als eis aan wordt gesteld dat ze een signaalfunctie hebben naar de straat. In de geschiedenis is het rijksmonument - door de oorlog maar ook door verschillende bestemmingsveranderingen en restauraties - veel van zijn oorspronkelijke karakteristieke elementen kwijtgeraakt. Deze zijn alleen nog terug te vinden op oude foto’s en kopieën van de bouwtekeningen. Voor de afbeeldingen in de tafelbladen zijn delen van de bouwtekeningen uit 1880 uitvergroot, uitgesneden en opgevuld met epoxy.