PUG Centraal Museum Utrecht 2011

Open werkplaats, waarin de archeoloog de 10.000 objecten van de PUG collectie inventariseert, en een expositie over de oudste museale verzameling van Nederland die aan de basis heeft gestaan van het huidige Centraal Museum.