Centraal Museum Utrecht 2012

Een expositie over de geschiedenis van het gebouw en zijn omgeving en de op handen zijnde herinrichting van het Centraal Museum.