nl / en

Stadhuis Utrecht
Soda is eind 2023 gevraagd om advies te geven over het gebruik van het publiekstoegankelijke deel van het Stadhuis Utrecht, gelegen aan de Oude Gracht. Het stadhuis is nu vooral bekend als de plek waar de raad en het college bijeenkomen. Veel mensen weten echter niet goed wat dat inhoudt en dat is precíes wat het bestuur wil veranderen. Inwoners van Utrecht moeten in het stadhuis, in het politieke hart van Utrecht, kunnen ervaren wat de raad en college nu eigenlijk doen en hoe een democratisch, bestuurlijk proces in zijn werk gaat. Het stadhuis moet levendiger worden; een ‘Huis van de Stad’ waar je niet alleen kan deelnemen aan politieke activiteiten, maar ook aan educatieve of culturele evenementen. Een gastvrije plek waar inwoners van Utrecht graag komen. 

Dit stelt eisen aan het gebruik van het al vaak verbouwde rijksmonument. Soda denkt na over wat er nodig is in termen van vindbaarheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, communicatie en beleving.

 

Foto: Thomas Hovels