nl / en

Soda heeft een brede ervaring op het gebied van advies, ontwerp en realisatie. Soda werkt aan zowel omvangrijke als aan kleinschalige projecten: van interieur-, hospitality- en tentoonstellingsontwerpen, tot meervoudige bouwopgaven. In onze benadering zijn een integrale aanpak, historisch besef en duurzaamheid met betrekking tot materialisering en ontwerp altijd verweven.

Soda hecht veel waarde aan een transparant proces. Ieder project komt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot stand. Onze trajectbegeleiding strekt zich uit van analyse en PVE-vaststelling tot projectmanagement en desgewenst directievoering.