nl / en

SELECTIE VAN PROJECTEN UIT DE LAATSTE JAREN 

Stadhuis UtrechtSoda is eind 2023 gevraagd om advies te geven over het gebruik van het publiekstoegankelijke deel van het Stadhuis Utrecht. Het moet een ‘Huis van de Stad’ worden waar inwoners niet alleen kunnen deelnemen aan politieke activiteiten, maar tevens aan educatieve of culturele evenementen. Deze wensen stellen ook eisen aan het publiektoegankelijke deel van het rijksmonument en het gebruik daarvan. Soda denkt na wat er nodig is in termen van vindbaarheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, informatievoorziening en beleving.Singer Laren > tentoonstellingAfgelopen september opende in Singer Laren de tentoonstelling ‘LA GRANDE BLEUE’. Soda was verantwoordelijk voor het ontwerp. ‘LA GRANDE BLEUE’ vertelt het verhaal van schilders die sinds 1870 naar de Middellandse Zee trokken om daar nieuwe artistieke wegen in te slaan. nijntje museumOp 21 juni 2023 opende het hernieuwde nijntje museum. Soda was verantwoordelijk voor het ontwerp van de renovatie en de nieuwbouw. Eerder, in 2016, rondde Soda de transformatie van het voormalige Dick Brunahuis tot het nijntje museum af. Het nijntje museum werd vervolgens qua bezoekersaantallen een dermate groot succes dat Soda werd gevraagd een ontwerp te maken voor zowel een uitbreiding als een herinrichting van het bestaande museum. Museum GoudaSoda werkt sinds eind 2022 aan een ontwerpend onderzoek voor het Museum Gouda. Hierin staan de verduurzaming van het monumentale complex, het verbeteren van de bezoekersbeleving, de routing en de toegankelijkheid van het museum centraal. Daarnaast analyseert Soda in samenwerking met Energetica-Advies de museale functionaliteiten en de mogelijkheden tot het verduurzamen van het historische gebouwencomplex. Zaans MuseumSoda voerde voor het Zaans Museum in 2023 een ontwerpend onderzoek uit. De aanleiding was tweeledig: de herpositionering van het museum ten opzichte van de naastgelegen Zaanse Schans en de verduurzaming van het gebouw. Het ervaren van het omringende landschap en de unieke geschiedenis ervan, vormden de uitgangspunten voor het ontwerp van Soda.Dortmunder U Soda is sinds 2017 met diverse opdrachten betrokken bij de 'Dortmunder U'. In deze voormalige bierbrouwerij zijn meerdere culturele instellingen gehuisvest waaronder het Museum Ostwall. Soda onderzocht hoe de identiteit van de Dortmunder U als geheel sterker kan worden neergezet.Museum Ostwall > tentoonstellingenNadat Soda het Museum Ostwall - gesitueerd in de Dortmunder U (DU) - renoveerde en ook de grote gezamenlijke tentoonstellingsruimte van de DU, ontwierp en ontwerpt Soda voor het museum diverse tentoonstellingen waaronder 'Flowers!' (opening april 2022) en de omvangrijke collectietentoonstelling 'Kunst -> Leben -> Kunst' (geopend 30 april jl.).Museum für Kunst und Kulturgeschichte > tentoonstellingSoda ontwierp de nieuwe collectietentoonstelling van het Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Dortmund) die onder de titel 'REMIX' 23 februari 2023 opende.Stedelijk Museum SchiedamIn mei 2022 werd het Stedelijk Museum Schiedam heropend. Soda was samen met Bordewijk/De Adviseurs verantwoordelijk voor het ontwerp en de begeleiding van de renovatie. Tentoonstellingszalen, verkeersgebieden en bezoekersruimtes zijn vernieuwd en aangepast aan de museale eisen binnen de mogelijkheden die het gebouw als rijksmonument bood. Nederlands FotomuseumVoorafgaand aan het besluit dat het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam) naar een nieuwe locatie gaat, maakte Soda een nieuwe indeling voor het entreegebied, routing, tentoonstellingsruimtes en nevenfuncties in het huidige gebouw Las Palmas. Aanleiding was de behoefte aan een betere oriëntatie, zichtbaarheid en wayfinding.Openluchtmuseum > AmbachtenwerkplaatsSoda transformeerde het voormalige entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum tot een 'Ambachtenwerkplaats': een multifunctionele ruimte waar bezoekers kennis kunnen maken met ambachten door daar zelf mee aan de slag te gaan. In april 2022 werd de Ambachtenwerkplaats officieel geopend.Nederlands Openluchtmuseum > tentoonstellingSoda ontwierp in 2021 voor het Nederlands Openluchtmuseum de tentoonstelling ‘Makers in Beeld’ waarin hedendaagse ambachtslieden centraal staan. TextielMuseumHet Textiel Museum heeft ambitieuze plannen om te verbouwen. Mecanoo en ingenieursbureau ABT zijn gevraagd voor een ontwerpend onderzoek. Voorafgaand ontwikkelde Soda in 2022 samen met het museum een visiedocument waarin ingezoomd is op functionele, logistieke en inhoudelijke kansen. Afrika Museum Soda maakte in 2019 voor het Afrika Museum een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het entreegebied, ticketoffice, garderobe, winkel, café en de aangrenzende tentoonstellingsruimtes. Daarnaast renoveerde Soda enkele tentoonstellingszalen in het oudste deel van het museum.Centraal Museum > herinrichting Met succes werd door Soda de herinrichting, inclusief onderzoek en concept, van het Centraal Museum Utrecht uitgevoerd (ontwerp van Soda+). Het Centraal Museum werd daarvoor in 2018 genomineerd voor de EMYA, de European Museum of the Year Award. Belangrijke onderdelen waren de verbinding van het gebouw met de stad, de inpassing in de omgeving, de bezoekersrouting, multifunctionele ruimtes, het entree/winkelgebied, de horeca en de tuin.Rijksmuseum Boerhaave Voor het Rijksmuseum Boerhaave (Leiden) realiseerde Soda het ontwerp voor het entreegebied, de winkel, het café en de verhuurbare ruimtes. Het museum werd heropend in 2017. Museum Oud AmelisweerdIn 2016 werd de 'EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards' in de categorie ‘Outstanding achievements in the conservation, enhancement and adaptation to new uses of cultural heritage’ uitgereikt aan Museum Oud Amelisweerd. De jury was lovend over de manier waarop het landhuis was gerestaureerd en herbestemd. Soda (verantwoordelijk voor de museale functionaliteiten van het pand) en restauratiearchitect Krijn van den Ende (BBOR) hadden in het proces steeds het monument zelf als startpunt genomen.