nl / en
Escher Museum: adviesIn Den Haag leeft de wens een nieuw Escher Museum te realiseren. Het bestaande museum ‘Escher in Het Paleis’ heeft met ca. 190.000 bezoekers per jaar op de huidige locatie de grenzen van haar groei bereikt. Het idee is een nieuw museum te situeren in de voormalige Amerikaanse Ambassade, een iconisch ontwerp van Marcel Breuer. Soda is door de Stichting Escher Collectie en het Kunstmuseum gevraagd advies te geven over de planvorming en de definiëring van de kwalitatieve doelen.nijntje museumOp 21 juni 2023 opende het hernieuwde nijntje museum. Soda was verantwoordelijk voor het ontwerp van de renovatie en de nieuwbouw. Eerder, in 2016, rondde Soda de transformatie van het voormalige Dick Brunahuis tot het nijntje museum af. Het nijntje museum werd vervolgens qua bezoekersaantallen een dermate groot succes dat Soda werd gevraagd een ontwerp te maken voor zowel een uitbreiding als een herinrichting van het bestaande museum. Stadhuis UtrechtSoda geeft advies over het gebruik van het publiek toegankelijke deel van het Stadhuis Utrecht. Het stadhuis moet levendiger worden: een ‘Huis van de Stad’ waar inwoners kunnen deelnemen aan politieke, educatieve of culturele activiteiten. Dit stelt eisen aan het al vaak verbouwde rijksmonument.Singer Laren > tentoonstellingVan 12 september 2023 tot en met 8 januari 2024 was in Singer Laren de tentoonstelling ‘LA GRANDE BLEUE’ te zien. Soda was verantwoordelijk voor het ontwerp. ‘LA GRANDE BLEUE’ vertelt het verhaal van schilders die vanaf het midden van de 19e eeuw naar de Middellandse Zee trokken om daar nieuwe artistieke wegen in te slaan. Museum GoudaVoor het Museum Gouda werkt Soda - in samenwerking met Energetica Advies - aan een ontwerpend onderzoek dat eind 2022 startte. Hierin staan de verduurzaming van het monumentale complex en het verbeteren van de toegankelijkheid centraal. Ook onderzoekt Soda hoe het museum kan afstappen van het gebruik van gas. Zaans MuseumSoda voerde voor het Zaans Museum in 2023 een ontwerpend onderzoek uit. De aanleiding was tweeledig: de herpositionering van het museum ten opzichte van de naastgelegen Zaanse Schans én de verduurzaming en renovatie van het gebouw. Dortmunder U Soda is sinds 2017 met diverse opdrachten betrokken bij de 'Dortmunder U'. In deze voormalige bierbrouwerij zijn meerdere culturele instellingen gehuisvest waaronder het Museum Ostwall. Soda onderzocht hoe de identiteit van de Dortmunder U als geheel sterker kan worden neergezet.Museum OstwallDe Dortmunder U (DU) is een beeldbepalend gebouw in Dortmund. Nadat Soda middels een combinatie van ingrepen de identiteit van de DU als geheel versterkte, renoveerde Soda het Museum Ostwall en de gezamenlijke tentoonstellingszaal, beide gehuisvest in de DU.Museum Ostwall > tentoonstellingenNadat Soda het Museum Ostwall - gesitueerd in de Dortmunder U (DU) - renoveerde en ook de grote gezamenlijke tentoonstellingsruimte van de DU, ontwierp en ontwerpt Soda voor het museum diverse tentoonstellingen waaronder 'Flowers!' (2022) en de omvangrijke collectietentoonstelling 'Kunst -> Leben -> Kunst' (geopend 30 april jl.).Museum für Kunst und Kulturgeschichte > tentoonstellingSoda ontwierp de nieuwe collectietentoonstelling van het Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Dortmund) die onder de titel 'REMIX' eind februari 2023 opende.Stedelijk Museum SchiedamIn mei 2022 werd het Stedelijk Museum Schiedam heropend. Soda was samen met Bordewijk/De Adviseurs verantwoordelijk voor het ontwerp en de begeleiding van de renovatie. Tentoonstellingszalen, verkeersgebieden en bezoekersruimtes zijn vernieuwd en aangepast aan de museale eisen binnen de mogelijkheden die het gebouw als rijksmonument bood. Nederlands FotomuseumVoorafgaand aan het besluit dat het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam) naar een nieuwe locatie gaat, maakte Soda voor de huidige locatie Las Palmas een nieuwe indeling voor het entreegebied, routing, tentoonstellingsruimtes en nevenfuncties. TextielMuseumHet Textiel Museum heeft ambitieuze plannen om te verbouwen. Mecanoo en ingenieursbureau ABT zijn gevraagd voor een ontwerpend onderzoek. Voorafgaand ontwikkelde Soda in 2022 samen met het museum een visiedocument waarin ingezoomd is op functionele, logistieke en inhoudelijke kansen. Openluchtmuseum > AmbachtenwerkplaatsSoda transformeerde het voormalige entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum tot een 'Ambachtenwerkplaats': een multifunctionele ruimte waar bezoekers kennis kunnen maken met ambachten door daar zelf mee aan de slag te gaan. In april 2022 werd de Ambachtenwerkplaats officieel geopend.Nederlands Openluchtmuseum > tentoonstellingSoda ontwierp in 2021 voor het Nederlands Openluchtmuseum de tentoonstelling ‘Makers in Beeld’ waarin hedendaagse ambachtslieden centraal staan. Centraal Museum > herinrichting Met succes werd door Soda de herinrichting, inclusief onderzoek en concept, van het Centraal Museum Utrecht uitgevoerd (ontwerp van Soda+). Het Centraal Museum werd daarvoor in 2018 genomineerd voor de EMYA, de European Museum of the Year Award. Belangrijke onderdelen waren de verbinding van het gebouw met de stad, de inpassing in de omgeving, de bezoekersrouting, multifunctionele ruimtes, het entree/winkelgebied, de horeca en de tuin.Centraal Museum > pleinVoor het Centraal Museum Utrecht ontwikkelde Soda een systeem waarbij een deel van de gevelramen geschikt werd gemaakt om videokunst te tonen. Daarnaast ontwierp Soda voor het Nicolaaskerkhof een flexibel te gebruiken sokkel ten behoeve van de presentatie van wisselende kunstwerken, inclusief bijpassend zitmeubilair.Centraal Museum > hospitalityIn afwachting van het omvangrijke herontwerp van het Centraal Museum Utrecht, ontwierp Soda een museumcafé (2011), een gaderobe (2010) en een tijdelijke entree en museumwinkel (2010).Afrika Museum Soda maakte in 2019 voor het Afrika Museum een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het entreegebied, ticketoffice, garderobe, winkel, café en de aangrenzende tentoonstellingsruimtes. Daarnaast renoveerde Soda enkele tentoonstellingszalen in het oudste deel van het museum.Museum Oud AmelisweerdIn 2016 werd de 'EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards' in de categorie ‘Outstanding achievements in the conservation, enhancement and adaptation to new uses of cultural heritage’ uitgereikt aan Museum Oud Amelisweerd. De jury was lovend over de manier waarop het landhuis was gerestaureerd en herbestemd. Soda (verantwoordelijk voor de museale functionaliteiten van het pand) en restauratiearchitect Krijn van den Ende (BBOR) hadden in het proces steeds het monument zelf als startpunt genomen. MOA > tentoonstellingenNadat Soda het rijksmonument Landhuis Oud Amelisweerd transformeerde tot museum (MOA), ontwikkelde Soda samen met de directie een concept voor het museum en een tentoonstellingsidioom. In een sobere stijl die de dialoog tussen het monument en de getoonde kunst ondersteunde, werd een familie van dragers (zoals sokkels) en een systeem voor de toepassing van teksten ontwikkeld.Rijksmuseum Boerhaave Voor het Rijksmuseum Boerhaave (Leiden) realiseerde Soda het ontwerp voor het entreegebied, de winkel, het café en de verhuurbare ruimtes. Het museum werd heropend in 2017. Museum ArnhemSoda ontwierp voor Museum Arnhem het museumcafe (2007) en de entree & museumwinkel (2008).Kilsdonkse MolenIn 2010 won SODA+ de prijsvraag om een nieuw bezoekerscentrum en een molenaarswoning voor de Kilsdonkse Molen te ontwerpen. Voor beide bouwwerken werd er maximaal aangesloten bij het omringende landschap, de geschiedenis van de locatie en de identiteit van de organisatie/bewoners. Duurzaamheid was een ander belangrijk uitgangspunt. Mede door de aanpak van Soda+ won de Stichting Kilsdonkse molen de Brabantse Cultuurprijs.Ziekenhuis Rijnstate, oogpoli VelpSoda werd in 2008 uitgenodigd om het interieur te ontwerpen voor het openbare gebied (de entree, de wachtruimtes en de gangen) van de oogpoli van Ziekenhuis Rijnstate (Velp).