nl / en

Soda heeft grote affiniteit met zowel beeldende kunst als met erfgoed. Vanuit deze belangstelling ontwierp en ontwerpt Soda tentoonstellingen voor onder andere Singer Laren, Nederlands Openluchtmuseum, Museum Ostwall (Dortmund), Museum Oud Amelisweerd en Centraal Museum Utrecht. Bij ieder tentoonstellingsontwerp trekt Soda nauw op met directie, curator of conservator.

Soda’s tentoonstellingsontwerpen brengen inhoud en context uitgebalanceerd samen met kleur en licht, schaal en detaillering, ritme en beeldrijm, materiaalgebruik en dragers, narratief (scenografie) en beleving. Soms vraagt een tentoonstelling om een ingetogen ontwerp, een andere keer juist om een groter gebaar. Maar altijd versterkt het ontwerp het verhaal dat de tentoonstelling wil vertellen, waarbij uiteraard ook veel aandacht wordt gegeven aan essentiële onderdelen zoals logistiek, veiligheid en routing.

Singer Laren > tentoonstellingVan 12 september 2023 tot en met 8 januari 2024 was in Singer Laren de tentoonstelling ‘LA GRANDE BLEUE’ te zien. Soda was verantwoordelijk voor het ontwerp. ‘LA GRANDE BLEUE’ vertelt het verhaal van schilders die vanaf het midden van de 19e eeuw naar de Middellandse Zee trokken om daar nieuwe artistieke wegen in te slaan. Museum Ostwall > tentoonstellingenNadat Soda het Museum Ostwall - gesitueerd in de Dortmunder U (DU) - renoveerde en ook de grote gezamenlijke tentoonstellingsruimte van de DU, ontwierp en ontwerpt Soda voor het museum diverse tentoonstellingen waaronder 'Flowers!' (2022) en de omvangrijke collectietentoonstelling 'Kunst -> Leben -> Kunst' (geopend 30 april jl.).Museum für Kunst und Kulturgeschichte > tentoonstellingSoda ontwierp de nieuwe collectietentoonstelling van het Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Dortmund) die onder de titel 'REMIX' eind februari 2023 opende.Nederlands Openluchtmuseum > tentoonstellingSoda ontwierp in 2021 voor het Nederlands Openluchtmuseum de tentoonstelling ‘Makers in Beeld’ waarin hedendaagse ambachtslieden centraal staan. MOA > tentoonstellingenNadat Soda het rijksmonument Landhuis Oud Amelisweerd transformeerde tot museum (MOA), ontwikkelde Soda samen met de directie een concept voor het museum en een tentoonstellingsidioom. In een sobere stijl die de dialoog tussen het monument en de getoonde kunst ondersteunde, werd een familie van dragers (zoals sokkels) en een systeem voor de toepassing van teksten ontwikkeld.