nl / en

Soda heeft grote affiniteit met zowel beeldende kunst als met erfgoed. Vanuit deze belangstelling ontwierp en ontwerpt Soda tentoonstellingen voor onder andere Museum Oud Amelisweerd, Nederlands Openluchtmuseum, Museum Ostwall (Dortmund) en Centraal Museum Utrecht. Bij ieder tentoonstellingsontwerp trekt Soda nauw op met directie, curator of conservator.

Soda’s tentoonstellingsontwerpen brengen inhoud en context uitgebalanceerd samen met kleur en licht, schaal en detaillering, ritme en beeldrijm, materiaalgebruik en dragers, narratief (scenografie) en beleving. Soms vraagt een tentoonstelling om een ingetogen ontwerp, een andere keer juist om een groter gebaar. Maar altijd versterkt het ontwerp het verhaal dat de tentoonstelling wil vertellen, waarbij uiteraard ook veel aandacht wordt gegeven aan essentiële onderdelen zoals logistiek, veiligheid en routing.