nl / en

Museum Arnhem

Entree & Museumwinkel 2008

Vanuit de nieuwe visie op het museum - waarbij het museum niet louter als een statische tentoonstellingsplek functioneert maar als een dynamisch platform voor kunst en cultuur - ontstond de behoefte om ook de indeling en routing opnieuw te definiëren. Door het verplaatsen van de hoofdingang naar de oorspronkelijke centrale plek in het monumentale gebouw ontstond er ruimte voor een volwaardig functionerende entree en museumwinkel.

In de loop van de geschiedenis is het neo-rococo rijksmonument waarin het museum gehuisvest is - door WOII maar ook door verschillende bestemmingsveranderingen en restauraties - veel van zijn karakteristieke ornamenten kwijtgeraakt. Deze zijn alleen nog terug te vinden op oude foto’s en kopieën van bouwtekeningen. Soda refereerde hieraan door voor de afwerking van de displays en de glazen wand delen van bouwtekeningen uit 1880 op te blazen tot amorfe spookverschijningen. Hetzelfde principe werd toegepast bij de receptie van de personeelsingang.

 

Museumcafé 2007

Door de verplaatsing van  de hoofdingang, onstond er in de door Henket ontworpen aanbouw ruimte voor nieuwe functies. Er was behoefte aan een flexibele plek die in verschillende segmenten te verdelen was waardoor tevens afzonderlijke ontvangst van groepen mogelijk werd, ook buiten de reguliere openingstijden van het museum. Daarnaast moesten de keuken en de wc's meer ruimte krijgen. Soda ontwierp een andere indeling en een nieuwe interieur voor het museumcafé.

Bepalend voor het interieur was de structuur van de aanbouw, die zichtbaar en intact moest blijven, en de prominente schoonheid van het uitzicht. In de materiaalkeuze werd rekening gehouden met het tijdelijke karakter van de architectuur. In het gebouw werd een compact, centraal volume geplaatst waarin keuken, wc’s en garderobe werden ondergebracht. De buitenzijde van dit volume kon worden gebruikt als drager van wisselende kunstuitingen, met als eis dat deze een signaalfunctie moesten hebben naar de straat. Voor de afbeeldingen in de tafelbladen werden delen van bouwtekeningen uit 1880 uitvergroot, uitgesneden en opgevuld met epoxy.

 
 

credits: fotografie / Rein van der Zee