nl / en

Advies Textielmuseum
Het Textiel Museum (Tilburg) heeft ambitieuze plannen om te verbouwen. Aanleiding is dat het gebouw niet meer voldoet aan de behoeftes van museumbezoekers en makers. Mecanoo en ingenieursbureau ABT zijn gevraagd voor een ontwerpend onderzoek. Voorafgaand gaf Soda in 2022 advies over de vraag hoe de kerndriehoek ‘TextielMuseum-TextielLab-educatie’ optimaal vorm kan krijgen in een nieuwe context. Samen met het museum ontwikkelde Soda een visiedocument waarin ingezoomd is op functionele, logistieke en inhoudelijke kansen. Dit visiedocument is onderdeel van het programma van eisen ten behoeve van het ontwerpend onderzoek door Mecanoo architecten en ingenieursbureau ABT.

Interessant is ook het naastgelegen Drögepand dat kansen biedt voor samenwerkingen zoals met onderwijs. Samen met een uitnodigende winkel, horeca en buitengebied zal een plek worden gecreëerd die de historische context van de locatie verbindt aan de rol van textiel in verleden, heden en toekomst. Een plek waar iedereen – van jong tot oud, en van professionele maker tot bezoeker – kan ontdekken, maken, leren en ontmoeten.

 

Foto: Chiharu Shiota, Me somewhere else, 2018