nl / en

Museum Gouda
Soda werkt aan een ontwerpend onderzoek voor het Museum Gouda. Hierin staan het verbeteren van de bezoekersbeleving, de routing en de toegankelijkheid van het museum centraal. Daarnaast analyseert Soda in samenwerking met Energetica-Advies de museale functionaliteiten (zoals het museumklimaat en de beveiliging) en de mogelijkheden tot het verduurzamen van het historische gebouwencomplex.

De geschiedenis van het ensemble van rijksmonumenten waarin het museum sinds 1947 is gevestigd, gaat terug tot de 14e eeuw. De kern wordt gevormd door het middeleeuwse Catharina Gasthuis dat nog tot in de 20e eeuw als zodanig in gebruik is gebleven. 

 

Foto: Maria Neef
Foto links: Dindi van der Hoek, 'Siréne', 2014